با ژن چاقی مبارزه کردن ، چطور ؟

با ژن چاقی مبارزه کردن ، چطور ؟

چطور میتوان با ژن چاقی مبارزه کرد و آن را کاهش داد ؟ آیا اصلا راهی برای مبارزه با آن هست ؟

در تحقیقات اخیر ، محققان دریافته اند که افراد در سرتاسر دنیا میتوانند با داشتن یک شیوه زندگی پرتحرک به لحاظ فیزیکی ، از تأثیر ژن های ارثی چاقی بکاهند.آنها ثابت کردند که اساسا داشتن زندگی فعال و پرتحرک به لحاظ فیزیکی می‌تواند تأثیر ژنتیکی ژن چاقی یعنی FTO را بر وزن بدن در جمعیت های چندنژادی کاهش دهد.
این مسئله پیام امید برای افرادی تلقی می‌شود که دارای ژن‌های مستعد چاقی هستند تا بتوانند حرکتی در ارتباط با آن انجام دهند. محققی به نام مِیِر و تیم او اطلاعات بیش از ۱۷۴۰۰ فرد را از شش قومیت و ۱۷ کشور مختلف به مدت بیش از سه سال مورد بررسی قرار دادند. آنها برای اعتماد بیشتر به نتایج این تحقیق، از معیارهای بنیادی و دقیق فعالیت فیزیکی استفاده کرده و شاخص سنتی حجم بدن را با شاخص چاقی بدن مقایسه کردند.
آنها تأثیر ۱۴ ژن مستعد چاقی را مورد تحلیل قرار داده و دریافتند که فعالیت فیزیکی می‌تواند تأثیر ژنتیکی FTO – یعنی همان عامل اصلی چاقی- را تا ۷۵ درصد کاهش دهد.

اشتراک گذاری مطلب

کلیه حقوق برای مجله اینترنتی ناز بهار محفوظ است All Rights Reserved - © 2013 - 2017