نکات آشپزی

نکاتی برای خوشمزه و خوش طعم کردن سویا

نکاتی برای خوشمزه و خوش طعم کردن سویا

نکاتی برای خوشمزه و خوش طعم کردن سویا نکاتی برای خوشمزه و خوش طعم کردن سویا سویا به دلیل داشتن پروتئین بالا و نداشتن کلسترول ، جایگزین خوبی برای گوشت است. اما شاید نداشتن طعم یا خوشآیند نبودن طعم سویا اعث می شود که در آشپزی کمتر از آن استفاده کنیم اما در مطلب ذیل نکته ای ساده برای خوشمزه کردن سویا بیان می کنیم ابتدا سویا را در مفدار لازم آب گرم خیس کنید و یکی دو بار آب آن را عوض کنید.وقتی سویا نرم شد ، آن را در صافى بریزید تا آب آن کاملا گرفته شو...

ادامه مطلب