اس ام اس فلسفی

پیامک و اس ام اس های فلسفی آموزنده ۹۴

پیامک و اس ام اس های فلسفی آموزنده ۹۴

پیامک و اس ام اس های فلسفی آموزنده ۹۴ پیامک و اس ام اس های فلسفی آموزنده ۹۴ قرار نیست باب میل و دلخواه همه باشم چون همه آدمها نیز دلخواه و پسند من نیستن!! . . . زندگی مثه ساعت شنی میمونه تا میای یکم طعم خوشیو بچشی برعکست میکنن مشکلا سرازیر شن روت.. . . . هیچکس بی کس نیست………..ولی موفق کسی هست که با هر کس نیست. . پیامک جدید فلسفی ۹۴ . عشق قانون است اما شهوت دام شکسپیر . . . اگر امروز آحرین روز زندگی شما بود، آیا دلتون می خواست همین کاری رو انجام بد...

ادامه مطلب