اس ام اس سنگین

اس ام اس های غمگین فاز بالا آبان ۹۲

اس ام اس های غمگین فاز بالا آبان ۹۲

اس ام اس های غمگین فاز بالا آبان ۹۲   NazBahar.com قــیـامـتی سـت ! از لـحـظه ای که زنــگ ِ تلـفن بلند مـی شـود . . . از جــا مــی پَـــرم ! تـا لـحـظه ای کـه . . . مــثـل ِ هـمـیـشه . . . تـو نیـستی !   . اس ام اس های غمگین فاز بالا آبان ۹۲ .   کجا گمت کردم ! دیگرنه صدایت را میشنوم ، نه میبینمت… خدا لعنتت کند دل ؛ چه به روزم آوردی؟!   . اس ام اس های غمگین فاز بالا آبان ۹۲ .   این آخرین بارم بود… دیگر احساسم را برای کسی عریان ...

ادامه مطلب