تاریخ واقعی ولنتاین ۹۴|تاریخ روز سپندارمذگان ۹۴

تاریخ ولنتاین ۹۴|تاریخ روز سپندارمذگان ۹۳

تاریخ ولنتاین 94|تاریخ روز سپندارمذگان 93

تاریخ ولنتاین ۹۴|تاریخ روز سپندارمذگان ۹۳

تاریخ ولنتاین ۹۴ , VALENTINE‘S DAY

هر ساله عده زیادی از مردم در جهان انتظار روز ولنتاین را می کشند و آن را روز عشق می دانند و با فرار رسیدن ولنتاین ، آن روز را با عشق خود جشن می گیرند.

در ایران ما نیز روز عشق سابقه ای طولانی دارد ، قدیمی تر از ولنتاین!

تاریخ روز ولنتاین ۹۳

روز عشق را ایرانیان باستان ، سپندارمذگان نامیده اند.جشن سپندارمزدگان یا اسفندگان (اسپندگان) ، روز گرامیداشت زنان در ایران باستان بوده و این روز به نام «مرد گیران» یا «مژدگیران» یا «مزدگیران» (=هدیه گرفتن از مردان) نیز در ادبیات فارسی بکار رفته است.

تاریخ ولنتاین ۹۴ | تاریخ ولنتاین ۲۰۱۶

۲۵ بهمن ۹۴ = (۱۴ فوریه ) هر سال را روز عشق ولنتاین می نامند.

تاریخ سپندارمذگان ۹۴

۲۹ بهمن = جشن سپندارمذگان (روز عشق ایرانی)

تاریخ ولنتاین ۹۴

توضیحاتی درباره معنی لغوی و تاریخچه سپندارمذگان(روز عشق ایرانی):

سپندارمزد یکی از امشاسپندان جاودانی مونث است. او مظهر پاکی، فروتنی، محبت، عشق، خلوص، فروتنی و پارسایی اهورامزدا است و در عالم مادی نگهبانی زمین و زنان نیک با اوست.در مزدیسنا زندگانی عبارت است از طی مدارج سعادت و کمال در این جهان واز پرتو آن به ساحت قدس پروردگار پیوستن در جهان دیگر(هفت مرحله روحانی- پیروی و کمک خواستن از امشاسپندان).
سپنتا آرمیتی (سپندارمزد) پاکی، فروتنی و محبت نام یکی دیگراز (چهارمین) امشاسپندان می‌باشد. سپندارمذ را در پهلوی سپندارمت، در اوستا سپنتا آرمیتی و در فارسی سپندارمزد، اسپندارمزد، سپندارمذ و اسپندارمذ گویند.
گل بید مشک ، گل مخصوص سپنتا آرمیتی است.

 

 

اشتراک گذاری مطلب

کلیه حقوق برای مجله اینترنتی ناز بهار محفوظ است All Rights Reserved - © 2013 - 2017