آموزش و مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

تزیین سفره هفت سین ۹۷

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 96 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

تزیین سفره هفت سین ۹۷ از آداب و رسوم قدیمی و کهن ما ایرانی هاست

ما در آغاز هر سال ، سفره هفت سین می چینیم و تزیین می کنیم

هفت‌سین سفره‌ای است که ایرانیان هنگام نوروز می‌آرایند. این سفره ممکن است روی زمین یا روی میز گذاشته شود. اعضای خانواده معمولاً لحظهٔ تحویل سال را در کنار سفرهٔ هفت‌سین می‌گذرانند. بعضی‌ها نیز سفره را تا مدت سیزده روز پس از نوروز نگاه می‌دارند و در پایان این دوره، در روز سیزده نوروز، سبزه را به آب می‌دهند.

در سفرهٔ هفت سین معمولاً هفت جزء یا بیشتر که با حرف سین آغاز می‌شوند قرار می‌گیرد که معمولاً از مجموعهٔ زیر انتخاب می‌شوند: سیر، سیب، سبزه، سنجد، سرکه، سمنو، سماق، سنبل، سکه، سپند، سپستان، سوهان، سوسن، سرمه، سنگک، سبزی، سیاهدانه. از این سین‌ها (و نیز اجزاء دیگر این سفره) معمولاً به نماد مفاهیمی چون نوزایی، باروری، فراوانی، ثروت، و مانند آنها یاد می‌شود. بعضی نیز این اجزاء را به خدایان ایران باستان، بالاخص آناهیتا و سپندارمذ، ایزدبانوهای آب و خاک، نسبت می‌دهند.

در این مطلب ، مجموعه ای از مدل تزیین سفره هفت سین ۹۷ را براتون قرار دادیم

در ادامه ببینید:

مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷

* * *

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 97 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 97 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 97 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 97 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 97 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

هفت سین شیشه ای

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 97 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 97 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 97 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 97 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 95 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

عکس مدل های چیدن و تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 95 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

سفره هفت سین ۹۷ سنتی

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 95 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

مدل تزیین سفره هفت سین ۹۷

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 95 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

تزیین سفره هفت سین ۹۷

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 95 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

مدل تزیین سفره هفت سین ۹۷

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 95 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

تزیین تخم مرغ برای سفره هفت سین

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 95 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

تزیین سفره هفت سین

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 95 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

تزیین هفت سین

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۵ جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۵ جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

تزیین سفره هفت سین ۹۷

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 95 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

تزیین سفره هفت سین ۹۷

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 95 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

مدل تزیین سفره هفت سین نوروز ۹۷

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 95 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

عکس مدل تزیین سفره هفت سین ۹۷

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 95 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

تزیین سفره هفت سین ۹۷

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 95 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 95 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 95 جدید هنرمندانه

عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

آموزش تزیین هفت سین,عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 95 جدید هنرمندانه

آموزش تزیین هفت سین,عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

آموزش تزیین هفت سین,عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 95 جدید هنرمندانه

آموزش تزیین هفت سین,عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

آموزش تزیین سفره هفت سین

آموزش تزیین هفت سین,عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 95 جدید هنرمندانه

آموزش تزیین هفت سین,عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

آموزش تزیین هفت سین,عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 95 جدید هنرمندانه

آموزش تزیین هفت سین,عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

آموزش تزیین هفت سین,عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 95 جدید هنرمندانه

آموزش تزیین هفت سین,عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

آموزش تزیین هفت سین,عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 95 جدید هنرمندانه

آموزش تزیین هفت سین,عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

تزیین سفره هفت سین سنتی ۹۷

آموزش تزیین هفت سین,عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 95 جدید هنرمندانه

آموزش تزیین هفت سین,عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

آموزش تزیین هفت سین,عکس مدل های تزیین سفره هفت سین 95 جدید هنرمندانه

آموزش تزیین هفت سین,عکس مدل های تزیین سفره هفت سین ۹۷ جدید هنرمندانه

عکس های تزیین سفره هفت سین۹۷ جدیدتر رو به زودی براتون قرار میدیم

اشتراک گذاری مطلب

تاکنون ۲۹ نظر ثبت شده است.

 1. جالب نبود … اصصصصصصصصصصصصصلا/

 2. یکی از سفره ها پرچم آمریکا گذاشته بودن به نظر من بی معنی بود امریکا چیکارس دیگه این وسط

 3. عالی نبود .
  یعنی
  اونکه من می خواستم نبود .

 4. معصومه جان نمی خواد خود شیرینی کنی .

 5. معصومه جان نمی خواد خود شیرینی کنی .
  حرف نزنی بهتره.!!!!

 6. خوش به حالتون که عید ی دارین

 7. خیلی ابتکار نداشت.
  مدل هاش میتونست جذاب تر و زیبا تر باشه.
  بعضی هاش تکراری بودن.
  زیاد خوشم نیومد ولی به هر حال مرسی از زحماتتون
  😐

 8. سلام خییییییییییییییییلی خوب بود فقط سفره هفت سین نباشه

 9. بد نبود ولی باید ایده های جالبی بدین تا مردم بتونن استفاده کنند.

 10. زیاد جالب نبودن خوشم نیومد

 11. سلام ممنون از زحماتتون خیلی خوب بود همین که زحمت کشیدید و به فکرما بودید ازتون سپاسگذارم اون دسته از دوستان که میگن خوب نبود عکس کارای خودشونو بغرستند

 12. مطالب خوبی بود.ولی هنوز وقت نشده بخونمشون…

 13. منم خوشم نیومد اصلا ابتکار نداشتن

 14. بسیاررررررررررررررررررر
  عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
  زززززززززززززززززززززززززززییییییییییییییییییییییییییییییبببببببببببببببببببببببببببااااااااااااااااااااااااا

 15. سلام
  خسته نباشید
  خواستم بپرسم این ظرفی که چوبی هست رو از کجا میشه تهیه کرد
  من هرچی گشتم نبود

  • سلام
   ممنون
   جای بخصوصی رو نمیشه گفت
   میتونین از ظروف دیگه ای بجای اون استفاده کنین

 16. اینا ک جدید نبودن اه اه

 17. سلام مرسی در کل خوب بود….ولی در تعجبم او عکس دومی که مثلا سفره هفت سین ایرانیارو انداخته چرا پرچم دوکشور گذاشته پرچم ایران که بخاطرش سفره انداخته رو نزاشته آخه یکی نیست بهش بگه ادم حسابی شماکه اونوری همون کیریسمستونو ادامه بدین شمار به این کارا چیکاره…پرچمت توحلقــــــــــم خخخخ

  • خب یکیش پرچم ایرانه دیگه. یه کم دقت کنید بعد کامنت بذارین. حالا یه ایرانی رفته تو امریکا اصالت خودش را حفظ کرده. بده؟ شما بدتون اومد؟

 18. اصلا جالب نبود

 19. تکراری بود

 20. عااااااااااااالییییییییییی بووووووووود

 21. خیییییییییییییییییییییییییییلییییییییییییییییییییییی مسخره بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودن

  • زهراباهات موافقم
   امااون پرچم واون آبیه که ست بودجالب بود
   ولی بقیه …

کلیه حقوق برای مجله اینترنتی ناز بهار محفوظ است All Rights Reserved - © 2013 - 2017